Monday, July 1, 2013

Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014

Paris Men's Spring Collection 2014

Designed by : Junya Watanabe 
Friday, Jun 28 2013 10:00 AM 
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 11th Paris

Junya Watanabe MAN Spring 2014 Video


Bags and Backpacks : Junya Watanabe MAN collaborated with Seil Marschall

Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014
Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014


Junya Watanabe MAN Spring 2014

Junya Watanabe MAN Spring 2014Junya Watanabe MAN Spring 2014